AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Navigation

Content

Ymweld â’r AHNE

Mae tirweddau trawiadol o hardd Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi denu ymwelwyr ers cannoedd o flynyddoedd.

Mae’r bryniau a’r mynyddoedd, y gweundir grug a’r clogwyni carreg galch dramatig, y dyffrynnoedd afon llethrog a choetir hynafol, yn rhoi’r gefnlen berffaith ar gyfer llu o weithgareddau awyr agored, megis cerdded, seiclo a marchogaeth.

Mae amrywiaeth o atyniadau treftadaeth gwych i’w chwilota: cadwyn o fryngaerau Oes Haearn, Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte, Abaty Glyn y Groes a Chastell Dinas Brân a chaer ysblennydd y Mers, Castell Y Waun.

Ond mae hon yn dal yn dirwedd weithiol, yn nodweddiadol Gymreig ei diwylliant. Mae traddodiadau a rhwymau clos â’r tir yn dal yn fyw iawn yma. Mae llawer o ddigwyddiadau lleol megis sioeau gwledig ac eisteddfodau yn pwysleisio’r berthynas arbennig yma rhwng cymuned a thirwedd.

Ein trefi a’n pentrefi yw curiad calon yr AHNE. Maent yn llawn lleoedd gwych i siopa, caffis a bwytai ble gellwch flasu bwyd o ffynonellau lleol a thafarndai ble gellwch godi gwydraid o gwrw o’r microfragdy lleol.

Os ydych yn bwriadu ymweld, bydd yr adran hon yn dweud wrthych bopeth sydd angen ichi ei wybod ynghylch sut i chwilota ein hawyr agored anfarwol, i gysylltu â’n  cymunedau a dod o hyd i’r lleoedd gorau i aros.

A phan fyddwch ar eich teithiau, meddyliwch yn wyrdd. Ar droed, ar feic ac ar geffyl ydy’r ffyrdd ecogyfeillgar o fynd o gwmpas yr AHNE – ond trafnidiaeth gyhoeddus ydy’r gorau wedyn. Bydd ein fflyd o fysus yn mynd â chi i ble’r ydych am fynd. Mae rhai ohonynt am ddim. Ac mae rhai’n ychwanegu gwers hanes am ddim tra byddwch yn teithio.

Am gael gwybod mwy?

Gwasanaeth Bws Dyffryn Dyfrdwy a Bryniau Clwyd

Mae’r gwasanaeth bysus yma wedi creu cysylltiadau newydd â rhai o’r teithiau cerdded mwyaf nodedig yn yr ardal. Mae Lifft Llangollen, er enghraifft, yn golygu y gallech gymryd bws o Langollen i’r Ponderosa ac yna gerdded yn ôl i’r dref trwy’r Oernant trawiadol o hardd. Mae teithiau eraill yn uno Llangollen â Loggerheads neu’n galluogi cerddwyr i wneud cysylltiadau â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa. Mae tocynnau dydd gwerth yr arian yn cynnig teithio diderfyn.

Teithiau bws Bluetooth

Cewch ddarganfod Bryniau Clwyd wrth ichi deithio ar y bws ar lwybr 14 (Yr Wyddgrug - Dinbych) a llwybr 76 (Dyffryn Clwyd). Os ydy eich ffôn yn gallu gweithredu Bluetooth, byddwch yn derbyn negeseuon yn gofyn a ydych ag eisiau derbyn y ffeiliau taith sain am ddim. Eisteddwch yn ôl wedyn, mwynhau’r daith a chael gwybod mwy am y dirwedd ysblennydd yr ydych yn gyrru drwyddi.

Neu de-gliciwch eich llygoden ar y rhifau isod a chlicio “save target as” i lawrlwytho’r Pwyntiau Sain i’ch cyfrifiadur.

Timeline | Moorland | Wildlife | Moel Famau | Hillforts

Taflen bws gwennol am ddim Moel Famau i Loggerheads

Taflen bws gwennol am ddim Moel Famau i Loggerheads

Teithiwch rhwng y ddau barc gwledig mwyaf poblogaidd yn yr AHNE a chael diod am ddim yng Nghaffi Florence, y caffi gwobrwyedig yn Loggerheads.

 

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter